Grønn satsing i Sogn og Fjordane

Vi i Forum for Grøn Energi i Sogn og Fjordane setter stor pris på at du tar deg tid til å bruke noen få minutter på å svare på dette skjemaet. Dette vil inngå som en del av en studie for å kartlegge fornybarmiljøet i Sogn og Fjordane. Målet er å vinne innsikt slik at man legger grunnlag for tiltak som kan bidra til en økt satsing på grønne næringer i fylket i årene som kommer. Funnene vil så langt vi har kommet bli presentert på Maritim Forenings nettverkssamling i Florø 3. april. Prosjektet er støttet av Sogn og Fjordane fylkeskommune og er delfinansiert av forumets styre og medlemmer gjennom egeninnsats.

Dette kan for eksempel gjelde A) utvikling og industrialisering av miljøteknologi, B) eksport av løsninger og kunnskap og C) mer produksjon av fornybar energi lokalt.

Eksempler på problemområder er: risikovilje, kompetansetilgang, rammevilkår, geografiske hindringer, kulturelle hindringer, kapitaltilgang, markedstilgang, samarbeidsarenaer, innovasjonssystemer, kreativitetskompetanse, markedskunnskap, politiske prioriteringer, internasjonale nettverk og/eller «generell tilfredshet eller håpløshet».

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Geir Arne Solheim | Styreleder i Forum for Grøn Energi | geir.arne.solheim@havkraft.no

Christian Albertsen | Prosjektleder Tinkr AS | christian@tinkr.no