SEMINAR OM SMÅKRAFT PÅ SKEI HOTELL 8.FEBRUAR 2017

 

Påmeldingsskjema

11:30-12:00

Registrering
Betaling av seminaravgift kr. 300,-

12:00-12:10

Opning av seminaret
Forum for Grøn Energi
Elisabet Kjerstad Bøe

12:10-12:40

Konsesjonssøknader
Tids-«skvis» mot 2020, kven rekk fristen?
Øystein Grundt, NVE

12:40-13:00

Elvekraftverk
Jølstra Kraftverk. Elvekraftverk på 200 GWh.
Jølstra Kraft
Kjell Johnny Kvamme

13:00-13:20

Kraftlinjer
Nettkapasitet og planlagde kraftverk i Sunnfjord Energi sitt nettområde
Sunnfjord Energi Nett

13:35-14:00

Lokalnett Sogn og Fjordane
Status for lokalnettet i Sogn og Fjordane
SFE
Kristen Skrivarvik

13:20-13:35

Pause
Stands og nettverking

14:00-14:15

Norsk småkraft
Småkraft – ein suksess så langt, men kva no?
Småkraftforeninga
Knut Olav Tveit

14:15-14:40

Småkraft i Europa
Internasjonal kapital i norsk småkraft – trussel eller mulegheit?
Captiva Capital
Stig Østebrøt

14:40-15:00

Hydrogen
Hydrogen i vasskraftfylket Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane fylkeskommune/Høyanger Næringsutvikling/Osland Havbruk
Elisabet Kjerstad Bøe

15:00-15.30

Pause
Rundstykker og kaffi

15:30-15:50

Obos Energi AS – eit norsk alternativ
Obos Energi AS

15:50-16:10

Turbin
Val av elektromekanisk utrustning
Energiteknikk
Eivind Tvedt

16:10-16:30

Finansiering
Norsk økonomi og renteutsikter framover
Sparebanken Vest
Kjetil Benson

16:30-16:50

Vassveg
Frå rist til turbin, frå plan til ferdig anlegg
Brødrene Dahl AS
Ståle Haugen

16:50-17:10

Pause
Stands og nettverking

17:10-17:30

Trendar i marknaden
Kva sentrale drivkrefter påverkar prisane på kraft i Noreg og Europa i åra som kjem?
SFE
Ole Johnny Nesdal

17:30-17:50

Utbygging
Realisering av prosjekt i ei krevjande marknad. Tilgang på kapital
Småkraft AS
Arnulf Røkke

17:50-18:00

Oppsummering og vel heim