Medlemsliste per i dag:

 • Brødrene Dahl
 • Eid Elektro
 • Eid kommune
 • Eid vidaregåande skule
 • Energikompetansesenteret
 • Fjordvarme
 • Frequency
 • Havkraft
 • HydroWave
 • Samarbeidsforum i Sunnfjord (SiS)
 • Segel
 • Sogn Industri
 • Sogn og Fjordane Energi
 • Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Sparebanken Vest
 • Sunnfjord Energi
 • Zephyr
 • Tinkr
 • Ness Maritime Solutions
 • Moderne Varme
 • Nordfjord Opplæringskontor