Medlemsskap i Forum for Grøn Energi Sogn og Fjordane

Årskontingent (per 2018): NOK 3000,-.
Kontingenten vert fakturert årleg og medlemskapet løper til det vert sagt opp. Medlemsskap er ope for alle som har interesse for utvikling av alle delar av verdikjeda innan grøn energi i Sogn og Fjordane.